TRỰC TIẾP: SWING PHANTOM vs HTVC IGP GAMING – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2019 Vòng đấu then chốt cho cả FTV cũng như Swing Phantom …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *